Árkalkulátor

ARD 3S teraszburkolat kivitelezési útmutató

Tervezés

A telepítés első lépése kivitelezési terv készítése. A tervnek tartalmaznia kell egy alapidom kiosztási tervet és egy járólap kiosztási tervet. Ezekhez a telepítendő terület alapos felmérése szükséges.

A teraszburkolatot csak egyenes, és folytonos szilárd felületre lehet telepíteni, illetve sóderágyra történő telepítésnél az alapidomok alá elhelyezendő, szintén egy síkban elhelyezett betonlapok közötti távolság legfeljebb 200 mm lehet. Megrendeléskor kérjük, vegye figyelembe, hogy a szálak méretre szabása +/- 1 cm-es pontossággal történik. A végleges méretek és vágási szögek a helyszínen alakítandók ki.

Szállításkor minden WPC szálanyag (járólap, alapidom és oldaltakaró) teljes felületén legyen alátámasztva, hogy az eltérő igénybevételtől ne keletkezzenek az anyagban szabad szemmel nem látható töréspontok, illetve ne ébredjenek az anyagban belső erők, amik az anyag károsodásához vezethetnek.

Telepítés előtt az anyagok csapadéktól elzárva tárolandók, szintén teljes felületen alátámasztva. Ennek az az oka, hogy a csapadék foltosodást okozhat, amennyiben az nem megfelelően távozik a felületről, valamint a nem rögzített profilokon a környezeti hatások eredményeképpen nem kívánt alakváltozások következhetnének be. Szabad térben történő tárolás esetén javasolt a raklapokon, vízzáró fóliával fedve történő tárolás.

A telepítés általános famegmunkálógépek alkalmazásával (pl. körfűrész, dekopír fűrész, fúrógép) történhet, ugyanakkor számítani kell az anyaggal találkozó kopó alkatrészek fánál gyorsabb elhasználódására, melynek oka az alapanyag rendkívül ellenálló jellege. Csavarkötéseknél javasolt a csavar méreténél 1 mm-rel kisebb előfúrás alkalmazása, ennek elmulasztása esetén az anyag repedésére, hasadására a garancia nem terjed ki.

Alapidomok

A kivitelezés első lépése az alapidomok kiosztási terv szerinti telepítése. Az alapidomokat a járólapok szálirányára merőlegesen kell telepíteni, maximum 500 mm-es tengelytávolsággal, azaz a tengelytávolság ennél csak kisebb lehet.

A szükséges csapadékelvezetés érdekében az egész rendszert ajánlott meglejtetni 1%-os lejtéssel a járólapok szálirányának megfelelő irányba. Ez az alapidomok lejtett telepítésével érhető el. Szükség esetén ajánlott szintező-lapok alkalmazása, a 40x25 mm méretű alapidomok esetén teljes alátámasztással, a 60x40 mm típusnál legfeljebb 200 mm áthidalási távolságok alkalmazásával.

Az alapidomok telepítésénél figyelembe kell venni azt is, ha szükség lesz a járólapok hossztoldására, ugyanis az ilyen toldásoknál nem kerülhet két járólap ugyanarra az alapidomra. Ilyenkor két alapidomot kell alkalmazni. Bár az ARD egyedi szálhossza jellemzően lehetővé teszi az ilyen hosszabbításoktól mentes teraszburkolatok kialakítását, mégis szükség esetén, esetleg minták kialakításakor kérjük, a fentiek szerint járjon el.

Az alapidomok közötti területet sóderrel, kaviccsal vagy más módon kitölteni nem engedélyezett, mivel a kitöltő anyag a járólapok hőterhelését kedvezőtlenül befolyásolná. A járólapok alatt legalább 25 mm légüres térnek kell rendelkezésre állnia az alapidomok között.

Járólapok telepítésének első lépései

Az alapidomok megfelelő telepítése után a járólapok következnek. Telepítés előtt a járólapokat egyesével pontos méretre kell vágni. Ezt bármilyen famegmunkálásra alkalmas fűrésszel el lehet végezni, de javasolt körfűrész használata a gyorsabb munkavégzés érdekében. A telepítést a szélen lévő kezdőszálak rögzítésével kell kezdeni, indító klipszek lefúrásával. Ezekbe kell becsúsztatni a járólap egyik szélét, majd a másik szélét is rögzíteni kell köztes klipszekkel. Ennek a köztes klipsznek a másik felébe kell a következő szálat csúsztatni, majd a másik oldalára egy újabb köztes klipsz kerül. Minden alapidom-járólap találkozáshoz szükséges rögzítőklipsz elhelyezése.

Járólapok telepítésének folyamata

A rögzítés így folytatódik egészen a burkolat másik végéig, ahol - amennyiben a járólapok hossza lehetővé teszi - ismét indító klipszekkel kell lezárni a burkolatot. Ha erre nincs lehetőség, köztes klipsz alkalmazása szükséges az utolsó szál szélső rögzítésénél is.

A klipszek minden esetben a járólapok legvégéhez kell kerüljenek, hogy az egyes szálak végét megfelelően leszorítsa.

Járólapok hossztoldása

Mind a járólapok, mind az alapidomok WPC anyagúak, így kérjük, mindkét elem hosszanti toldásakor vegye figyelembe a dilatációs hézagok biztosítását, ami méterenként 3 mm. Az alapidom kiosztási tervnél és annak kivitelezésénél azt is figyelembe kell venni, hogy a járólapok végei nem lóghatnak a levegőben, így az alapidomok szükség esetén az előírt maximális 500 mm tengelytávolságnál sűrűbben, egyenletesen elosztva alkalmazandók.

Fugatávolság, irányított hőtágulás

A köztes klipszek kb. 5-6 mm-es fugatávolságot eredményeznek. A járólapok könnyen egyedi méretre szabhatók, így bármilyen alakú teraszra alkalmazhatóak.

4 méternél hosszabb járólap alkalmazása esetén a hőtágulást irányított módon kell biztosítani. Ez a járólap középvonalában történő rögzítésével lehetséges, az alsó peremet egyetlen ponton az alapidomhoz kell rögzíteni, ezáltal létrehozva a kétirányú dilatációt. A járólapok javasolt legnagyobb felhasználási szálhossza 8 méter.

További információk

Egy igen népszerű lerakási minta a gérvágásos összeeresztés. Ebben az esetben az ajánlott vágási szög maximum 45 fok. Az ennél hegyesebb szög alkalmazásakor nagyobb az esély a végek letörésére, nem kívánt alakváltozására. Ennél a kivitelezési típusnál plusz alapidomokkal kell alátámasztani a járólapok végeit és plusz rögzítés alkalmazása szükséges.

A járólapok telepítésének végeztével érdemes a járófelületet enyhén megcsiszolni a száliránynak megfelelően (igény szerint akár finomabb, akár durvább csiszolóvászonnal), mely által az anyag egyedi méretre vágása, szállítása, telepítése közben keletkezett apró sérülések vagy szennyeződések eltávolíthatóak.

Olyan speciális esetekben, amikor a burkolatrendszer a föld szintjétől több mint 15 cm magasságban, valamilyen önhordó szerkezetre ráépítve kerül telepítésre (pl. magas teraszok, födém nélküli könnyűszerkezetes erkélyek,napozó- és horgászstégek, úszó kikötők), a tervezés és telepítés során még egy szabályt be kell tartani. Ilyen esetekben mindig egyedi esésgátlási megoldást kell alkalmazni az esetleges burkolattörések miatt, hiszen a burkolatok elhasználódásakor (akár évtizedek múlva) az elöregedett anyag minden előjel nélkül eltörhet majd, ami ilyen célú műszaki megoldás alkalmazása nélkül akár súlyos balesethez is vezethet. Ezt általános építőipari megoldások alkalmazásával kell biztosítani, például fémszerkezetre történő telepítés esetén maximum 10x10 cm osztású betonacél háló telepítése, faszerkezetnél a fa alépítmény kellően sűrű bordázattal történő kialakítása vagy esésvédelmi háló rögzítése (például a fa gerendák és a WPC alapidomok közé).

Oldaltakarók

A teraszburkolat szabadon maradó részeit oldaltakaró elemekkel lehet ellátni. Mivel az ARD Smart&Strong Series tömör peremkialakítású, így oldaltakarók alkalmazása műszaki szempontból nem elengedhetetlen. Az ARD rendszerhez tartozó oldaltakarók is WPC anyagúak, méretük úgy lett tervezve, hogy mindkét rendszermagasságot teljesen takarja, sőt, szükség esetén a fogadó felület egy részét is elfedje. Rögzítésük A2 anyagminőségű rozsdamentes facsavarral történik. A csavarokat vagy a járólap oldalához vagy a járólap alatt futó alapidomhoz kell rögzíteni. A csavarrögzítés miatt nem javasolt gyári, 2900 mm-es szálhosszban telepíteni. A kellő dilatációs rés meghagyása érdekében az oldaltakarók alkalmazása félbe vágva javasolt, ovális furattal csavarozva. Az oldaltakarónak a járólap felső síkjától kell indulnia. Amennyiben az oldaltakaró túl magas, úgy hosszanti vágással a magassága az igényekhez igazítható.

Az egyenes profilú oldaltakaró rögzítése a járólapok szálirányára merőlegesen oly módon kell történjen, hogy a szélső alapidom beljebb kerül elhelyezésre, helyére pedig egy, a járólaphoz rögzített alapidom kerül, mely így a járólapok végével együtt fog dilatálni. Az egyenes profilú oldaltakarókat 4x60 mm méretű, süllyesztett fejű, A2 anyagminőségű rozsdamentes facsavarral javasolt rögzíteni.

A járólaphoz való rögzítéskor ügyelni kell arra, hogy a csavar ne csak a járólap oldalán menjen keresztül, hanem a második merevítőn is, vagyis a második üregkamrában érjen véget, a kellően stabil rögzítés érdekében.

Lépcső

Lépcsők burkolása is lehetséges az ARD rendszer elemeivel. A járólapok és alapidomok méretre szabásával, szinte bármilyen lépcső burkolható.

A lépcsőperem törésvédelme érdekében ajánlott úgy kialakítani a burkolatot, hogy a felső, vízszintesen futó járólap felfeküdjön a függőleges burkolatra.

Ezt követően a lépcsőélekhez kialakított L alakú bordázott, 50x50 mm-es alumínium élvédő profil alkalmazása javasolt, melyet csavarkötéssel kell rögzíteni a járólapokhoz. Ezt a megoldást egyenes élű lépcsők burkolásához ajánljuk.

Íves lépcsők burkolásához az egyenes profilú oldaltakarók alkalmazását javasoljuk. Az egyenes profilú oldaltakaró WPC anyagú és kellően vékony ahhoz, hogy hajlítható legyen és felvegye az íves lépcsők alakját. Ennek rögzítése szintén csavarkötéssel történik.

Figyelem!

A hosszú élettartam érdekében ügyeljen az ARD teraszburkolat megfelelő dilatációs távolságainak biztosítására. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, rövid időn belül hasadások, púposodások és törések jelentkeznek. Az ilyen okokból származó károkra a garancia nem terjed ki. Ugyancsak a hőtágulást akadályozhatja a járólapra rögzített gépészeti vagy egyéb termék, ezért arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy NE rögzítsen semmit a teraszburkolathoz, illetve ne helyezzen rá olyan tömegű objektumokat (pl. masszázsmedence, betob virágláda), melyek a hőtágulást akadályozhatják.

LÁTOGASSON EL BEMUTATÓTERMÜNKBE

WPC bemutatóterem a XI. kerületben:
1119 Budapest, Andor u. 37.

Ajánlatkérés teraszburkolatokra

WPC ajánlatkérés

Adja meg a WPC-vel burkolni kívánt felület méretét, a fogadófelület típusát és kérje személyre szabott árkalkulációnkat WPC teraszburkolatra.

Kérjen visszahívást!

Adja meg telefonszámát és visszahívjuk!
Kérjük írja be a nevét!
Kérjük adja meg telefonszámát!